Wat is een Trilnaald?

Ik krijg elke dag een groot aantal klanten aan de lijn die van alles willen weten over het gebruik van onze machines in de praktijk. Soms zijn het hele simpele maar vaak ook hele boeiende vragen die niet eventjes in een enkel gesprek snel te beantwoorden zijn. Het leek mij daarom een leuk idee om wat van deze vragen te beantwoorden via dit blog. In artikel beantwoord ik de vraag:

Wat is een trilnaald?

Het simpelste antwoord is: een trilnaald is een machine waarmee beton wordt verdicht.
Helaas dekt dit antwoord niet de complexheid van een trilnaald. Zo zijn er ontzettend veel trilnaalden te vinden en veel verschillende soorten waarvan op eerste gezicht niet duidelijk is wat de onderlinge verschillen zijn. Wij bij Lievers onderscheiden de volgende types:

  • Mechanische Pendulem trilnaalden
  • Mechanische Sneldraaier trilnaalden
  • Hoog frequent 42V trilnaalden
  • Hoog frequent 230V trilnaalden
  • Pneumatische trilnaalden
  • Hydraulische trilnaalden

Ieder van deze types heeft hetzelfde doel namelijk het beton verdichten. Enkel de manier waarop verschilt per type. Ik zal per type trilnaald een vervolg artikel schrijven waarin we de specifieke eigenschappen per type trilnaald verder uitlichten.

 

Hoofdonderdelen van een trilnaald

Bij elk type trilnaald is er een deel dat we de betonspecie insteken. Deze metalen cilinder wordt vaak de trilfles genoemd. In deze fles bevindt zich het trilmechanisme waarmee trillingen worden opgewekt.

Voorbeeld van een trilfles.
Voorbeeld van een trilfles.

Deze fles is vaak verbonden aan een rubberen slang die de fles met de overige delen van de trilnaald verbind.

Wanneer men een vloer wilt verdichten is een trilnaald vaak uitgerust met een korte slang. Hierdoor blijft het gewicht van de machine lager en is deze makkelijk te verplaatsen en in het beton te brengen. Deze variant wordt ook wel de handstok trilslang genoemd. Je kan de fles namelijk bijna als een stok in het beton steken.

Voorbeeld van een trilnaald met korte slang.
Voorbeeld van een trilnaald met korte slang.

Wanneer men een wand of kolom wilt storten wordt vaak een trilnaald gebruikt met een langere slang. Hiermee kan men boven op de wandbekisting staan en de trilfles in de bekisting laten zakken zodat deze bij de betonspecie onderin de bekisting kan komen.

LHF-

De slang verbindt bij een mechanische trilnaald de fles aan de aandrijfeenheid. In de slang bevindt zich een mechanische aandrijfveer (vandaar de naam mechanische trilnaald) die het trilmechanische in de fles aandrijft. Afhankelijk van het type aandrijving zal er nog een voedingstekker van de aandrijfeenheid

Bij een hoogfrequent trilnaald verbindt de slang de fles aan de schakelaarbehuizing. Bij een hoogfrequent trilnaald zit de aandrijfeenheid namelijk in de trilfles geintegreerd. In de slang zitten enkel stroomdraden die het trilmechanische in de hoogfrequenttrilfles van stroom voorzien. In de schakelaarbak zit een schakelaar om de trilfles te starten of te laten stoppen.

Voorbeeld van hoogfrequent trilnaald.
Voorbeeld van hoogfrequent trilnaald.

In de volgende artikelen zal ik dieper ingaan op de verschillen tussen de type trilnaalden en de voordelen die elk type met zich mee brengt.